Angličtina pro nejmenší děti

Bez cizích jazyků se daleko nedostaneme

Dnes už o tom nikdo nepochybuje: bez cizích jazyků se daleko nedostaneme. Učíme se je prakticky všichni. Děti ze školky i důchodci… Mnohé školy angličtinu zařazují již od 1. ročníku a nabízejí ji i mateřské školy. Na tuto situaci aktuálně zareagovalo cizojazyčné vydavatelství FLP, které svou nabídku již známých časopisů obohatilo o nový titul Hello [...]

100 aktivit pro výuku angličtiny

Příručka s nejrůznějšími náměty k aktivnímu vyučování anglického jazyka je zaměřená zejména na práci s tzv. průřezovými tématy. Zuzana Hlavičková: 100 aktivit pro výuku angličtiny Velkou pozornost věnuje autorka rozvoji globálního myšlení, a to ve spojení s posilováním komunikačních dovedností žáků. Publikace nemá ambici zkoumat globální témata z odborného pohledu a speciální znalosti z této oblasti [...]

Angličtina pro předškoláky

Nakladatelství Portál vydalo novou publikaci Angličtina pro předškoláky věnovanou metodice výuky anglického jazyka v mateřské škole. Iva Hennová: Angličtina pro předškoláky. Metodika pro výuku v mateřské škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-692-6 Kniha je pomocníkem pro ty, kteří se chtějí zabývat výukou angličtiny v předškolním věku. Nabízí nejen metodické rady a pokyny, ale rovněž praktické [...]

Nová publikace Angličtina v říkadlech

Nakladatelství Portál, s.r.o. vydalo v loňském roce zajímavou publikaci na podporu výuky anglického jazyka u nejmenších dětí. Autorkami knihy jsou Jana Hanšpachová a Zdeňka Křížová. Hanšpachová, Jana a Křížová, Zdeňka. Angličtina v říkadlech. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7367-579-0 Angličtina v říkadlech Zařazování pohybových her s říkadly má při výuce cizích jazyků [...]

Jak motivovat školáky k učení se cizím jazykům?

Dnešní doba nabízí dětem obrovskou výhodu, ale zároveň i povinnost učit se cizím jazykům. Zatímco starší ročníky chtě nechtě musely studovat ruštinu, kterou ve školních letech uplatňovaly jedině při dopisování s ruskými kamarády, dnes má mládež téměř neomezené možnosti.

Bez cizích jazyků se daleko nedostaneme

Dnes už o tom nikdo nepochybuje: bez cizích jazyků se daleko nedostaneme. Učíme se je prakticky všichni. Děti ze školky i důchodci… Mnohé školy angličtinu zařazují již od 1. ročníku a nabízejí ji i mateřské školy.

Na tuto situaci aktuálně zareagovalo cizojazyčné vydavatelství FLP, které svou nabídku již známých časopisů obohatilo o nový titul Hello Kids!.

Hello Kids!

Je to časopis určený nejmladším žákům (6 až 8 let), mnohé stránky zaujmou i bystré předškoláky. Zkušení autoři respektují a využívají specifika tohoto věku: hravost, zvědavost, zanícenost… A tak si děti hrají, zpívají, kreslí, omalovávají, recitují a zároveň si osvojují základní slova, slovní spojení, fráze ze všech oblastí, které jsou jim blízké a které znají. Časopis je přitažlivý, obsahově i graficky pestrý, bohatý a podnětný pro děti, inspirující pro pedagogy i rodiče. A co je potěšující, na internetu se můžeme proklikat i k zvukové podobě interpretované rodilými mluvčími. Hello Kids! má šanci stát se oblíbeným a spolehlivým průvodcem prvních krůčků na cestě k úspěšnému zvládnutí angličtiny.

Vydavatelství FLP i nadále nabízí oblíbené časopisy, které už léta pomáhají všem, kteří se učí cizí jazyky.

Žákům ZŠ, kteří již zvládli základy angličtiny, je určen časopis Hello!, který aktuálními a poutavými články zpestřuje hodiny a obohacuje znalosti o mnohé informace z reálií anglicky mluvících zemí a rozvíjí komunikativní schopnosti dětí.

Pro středně pokročilé středoškoláky je časopis Friendship, který přináší množství aktuálních a zajímavých témat z každodenního života, umožňuje čtenářům běžnou komunikaci v anglickém jazyce, číst texty, porozumět jim a umět reprodukovat jejich obsah. Proto je vyhledávanou pomůckou pro přípravu maturantů.

Časopis Hurra! je určen jako doplňkový materiál k učebnicím německého jazyka. Jeho cílem je vzbudit u žáků zájem o německý jazyk, čtení a rozšiřování slovní zásoby. Obsah čísel je koncipován tak, aby s ním mohli pracovat žáci základních škol, případně 1. a 2. ročníku středních škol, kteří se učí němčinu na střední škole jako druhý cizí jazyk. Časopis přináší množství článků o reáliích německy mluvících zemí i materiálů na rozvíjení komunikativních dovedností žáků. Témata v časopise tvoří společenský evropský referenční rámec, zároveň jsou i tématy, které tvoří ústní část maturitní zkoušky.

Ti, kteří se učí francouzský jazyk, využívají časopis L‘Amitié. Je určen mírně a středně pokročilým. Čtenáři v něm najdou články, které rozšiřují jejich znalosti o reáliích a kultuře frankofonních zemí, obohacují slovní zásobu a zdokonalují komunikativní dovednosti ve francouzském jazyce. Časopis pravidelně přináší i materiály pro přípravu na maturitní zkoušky z francouzského jazyka.

Více informací na www.flp.sk.

Popularity: 1% [?]

Zařazeno do rubriky: Články.

Vložte svůj komentář